Obchodní podmínky www.candy-kabelky.cz

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím/spotřebitelem a
prodávajícím mezi společností MEX925.CZ, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery
(dále jen „kupující“).
Kupující /spotřebitel – je osoba , která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba , která nakupuje výrobky nebo za
jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.
Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními
podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje , že se seznámil
s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

Prodávající:
MEX925.CZ, s.r.o., IČ 27238415, se sídlem Koněvova 2755/65a, Praha 3, 130 00, je společností   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 106767.

Kupující:
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů nevznikají žádná práva na používání registrované značky,
obchodního názvu, firemního loga prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou
sjednáno jinak.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné
pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních
dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými
ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.Je-li smluvní
stranou nikoli spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito VOP zák.č. 513/1991 Sb. -obchodní
zákoník.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění
plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou
situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a
adresy dodání). Při nakládání s osobními údaji je postupováno v soualdu s ustanovením zák. č. 101/
2002 Sb.

III. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb v platném znění má kupující – spotřebitel právo odstoupit od
smlouvy do 14 dní od převzetí zboží., pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace
na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamce zboží, vykazuje-li
dodané zboží vadu, postupuje kupující dle reklamčního řádu. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení

a) odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14 dne od převzetí zboží.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným
důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s nákupním dokladem a uvedeným číslem bankovního účtu
nebo s uvedením zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní,
včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.
Doporučujeme Vám zboží pojistit.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží
nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží vyrobené na přání kupujícího.

e) Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je adresa : MEX925.CZ, s.r.o., IČ 27238415, se sídlem
Koněvova 2755/65a, Praha 3, 130 00.

f) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na
jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém
obdržení zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího
nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je po bez
zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

IV. Platební podmínky

a) platba přes službu PAYPAL.COM
b) převodem na účet u banky ČSOB 232 984 141 / 0300
c) obchodním balíkem - zboží bude expedováno a hrazeno dobírkou, tedy v hotovosti při převzetí
zboží, doručeného prostřednictvím České pošty nebo přepravní služby PPL.

    Poplatek za dobírkovou službu dle ceníku obou přepravců je 24,- Kč.


Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Zaplacením zboží prodávající převádí
vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího.

Cena zboží je uvedena na internetových stránkách www.candy-kabelky.cz a je zde uvedena včetně
daně z přidané hodnoty.


V. Dodací podmínky

Osobní odběr:  zboží můžete převzít osobně v showroomu na adrese Koněvova 65, Praha 3.

                            (viz Kontakt na našich stránkách).

Zasílání přepravní službou kupujícímu dle výběru (Česká republika):

Česká pošta:   99,- Kč

PPL:                   99,- Kč

Zboží odesíláme do 3 prac. dnů. Přepravce dodává zásilky kamkoliv do ČR a SR do 24 až 48 hodin.

Při nákupu nad 2000,-Kč je doprava po ČR zdarma.

Zasílání na Slovensko:  Česká pošta, cena 12,- EUR.

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad, který slouží současně jako záruční certifikát ve smyslu
záručních a reklamačních podmínek.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit
tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. v platném znění, dále zák. č. 634/1992 Sb. o ochranně spotřebitele v platném znění.

Záruční a reklamační podmínky:
Záruka, poskytnutá společností MEX925.CZ, s.r.o., se vztahuje na ručně zhotovené kabelky značky Candy Handbags.
Záruka se vztahuje na jakékoliv vady, vzniklé chybou při výrobě, platná dva roky ode dne prodeje.
V souladu s podmínkami této záruky musí být jakákoliv úprava nebo oprava provedena odborně.
Uvedená záruka se nevztahuje na:
- poškození vzniklé v důsledku chybného ošetřování nebo nesprávného používání,
- opotřebení vzniklé v souvislosti s normálním používáním a stárnutím.
Poznámka:
Poskytnutá mezinárodní záruka žádným způsobem neruší, neomezuje ani jinak neovlivňuje jakákoliv
spotřebitelská práva nebo výhody, přiznaná zákony země, ve které došlo k prodeji.


kabelky Candy

 
Partneři: Zdravá výživa, celiakie: bezlepkové potraviny Kvalitní vrtané studny se zárukou